Sobota, 13 dubna, 2024
novinky

Při 1. žádosti o platbu z plánu obnovy již nesvítí červená při žádném milníku

Po středečním (12. 1.) schválení nové soudní mapy a výdajových stropů vládním kabinetem již v semaforu plánu obnovy při první žádosti o platbu nesvítí červená při žádném milníku. Znamená to, že velké zpoždění nebo nesplnění by již hrozit nemělo při žádném ze 14 stanovených cílů, které je třeba splnit na to, aby Slovensko mohlo na jaře letošního roku žádat od Evropské komise (EK) první splátku v hodnotě 458,3 milionu eur. Vyplývá to z informací na stránce plánu obnovy.

Na oranžovo svítí v semaforu právě zmiňovaná soudní mapa, zavedení výdajových stropů a také reforma systému řízení vysokých škol. Musí se jimi totiž ještě zabývat parlament. Znamená to, že stát očekává při těchto změnách malé zpoždění (méně než jeden kvartál) nebo částečné nesplnění.

Další tři milníky jsou v semaforu znázorněny bezbarvě, znamená to, že splněny ještě nejsou, ale neočekává se u nich ani prodlení. Jedná se o zveřejnění investičního plánu projektů železniční infrastruktury, o zveřejnění metodiky výběru, přípravy a realizace projektů pro cyklodopravu a o zahájení spojování vysokých škol do větších celků.

Zbývajících osm milníků v první žádosti o platbu je již splněno. Jde o uvolnění omezení technických kapacit pro přenos elektřiny v rámci elektrizační soustavy SR, reformu Slovenské akademie věd (SAV), strategii internacionalizace vysokých škol či o přijetí souboru právních předpisů pro boj proti korupci a pro posílení integrity a nezávislosti soudního systému.

Zelená svítí i při realizaci organizačních změn policie s cílem zvýšení efektivnosti odhalování a vyšetřování trestné činnosti a odhalování korupce a také při vytvoření Národní implementační a koordinační autority s názvem Audit a kontrola. Přijatý je už i nový systém implementace plánu obnovy a nedávno byla schválena i Národní koncepce informatizace veřejné správy na roky 2021–2030.

Related articles

Comments

Share article

spot_img

Latest articles

Newsletter

Subscribe to stay updated.