Čtvrtek, 2 února, 2023
novinky

Mnoho bytových domů nemá energetický certifikát

Mnoho bytových domů nemá energetický certifikát. Upozorňuje na to výkonná ředitelka Sdružení pro lepší správu bytových domů (ZLSBD) Nina Sovič. Energetický certifikát budovy je doklad o kvalitativních energetických vlastnostech budovy.

Sovič poukázala na to, že ve smyslu zákona o energetické hospodárnosti budov je vlastník budovy, respektive správce bytového domu nebo předseda společenství vlastníků, který vlastníky zastupuje, povinen zajistit provedení energetické certifikace budovy.

Energetická certifikace je podle jejích slov povinná pro budovy nebo samostatné části, které se prodávají nebo pronajímají novému nájemci, pro budovy, ve kterých více než 250 čtverečních metrů (m2) celkové podlahové plochy užívá orgán veřejné moci a veřejnost je často navštěvuje, a při dokončení nové budovy nebo významné obnovy stávající budovy. Jinak je dobrovolná.

Sdružení podotklo, že prakticky neexistuje bytový dům, ve kterém by během roku nedošlo k pronájmu nebo prodeji bytu nebo nebytového prostoru. „Ve smyslu zákona se pod samostatnou částí rozumí i byt a nebytový prostor. Proto by měl mít každý bytový dům vypracovaný energetický certifikát,“ přiblížila Sovič.

Energetický certifikát však podle ní nemůže zpracovávat, vydávat a registrovat kdokoli. Musí to být osoba, která má odbornou způsobilost k výkonu energetické certifikace budov. Dodala, že každý certifikát musí být po vyhotovení registrován na stránce ministerstva dopravy www.inforeg.sk.

Zároveň upozornila, že energetický certifikát má dobu platnosti deset let. „Po deseti letech je nutné zajistit recertifikát a v případě, že během platnosti certifikátu došlo k významné obnově bytového domu (například zateplení), je nutné takový certifikát vyhotovit nově, protože se změnily energetické vlastnosti budovy,“ dodala Sovič. Pokud bytový dům energetický certifikát nemá, v případě kontroly ze strany Státní energetické inspekce hrozí pokuta ve výši od 500 do 3000 eur.

Sdružení přiblížilo, že energetický certifikát nejreálněji vyjadřuje spotřeby energie v objektu, čímž pomůže vlastníkovi nebo kupujícímu zájemci o nemovitost porovnat, zda v budově bude za energii platit více nebo méně než v jiné podobné budově. Tyto certifikáty obsahují rovněž návrhy opatření na zlepšení energetické náročnosti budovy, je-li to nutné.

Related articles

Comments

Share article

spot_img

Latest articles

Newsletter

Subscribe to stay updated.